เริ่มแล้ววันนี้ ชมต้นไม้ไฟ ดอกไม้บานในงาน “ดอกไม้บาน ที่บ้านพ่อ” 1 – 7 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

0
46

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ในชื่องาน “ดอกไม้บาน ที่บ้านพ่อ” พบกับ
🎓🚌กิจกรรมนั่งรถรางเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ภายในโครงการฯ 🌻
ชมทุ่งทานตะวันออกดอกเหลืองสะพรั่ง
✨✨การฉายภาพสามมิติ เฉลิมพระเกียรติ(19.00 น. เป็นต้นไปของแต่ละวัน)🚤
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและล่องเรือบริเวณสันเขื่อน
🌟🌟ตกแต่งพื้นที่ด้วยต้นไม้ไฟสีสันสวยงาม
🍡 ร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย
ในระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงสู่ประชาชนทั่วไปและปลูกฝังจิตสำนึกในด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.