คำสั่งจังหวัดระยอง ฉบับที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

0
179

คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ฉบับที่ 21 กำหนดมาตการ ดังนี้

📌ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จนถึงวันที่ 14 ก.ย.64
📌โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สามารถใช้อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
📌ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นห้องปรับอากาศ นั่งได้ 50% ของจำนวนที่นั่งปกติ ร้านทั่วไปที่อากาศถ่ายเท นั่งได้ 75% ของจำนวนที่นั่งปกติ จำหน่ายได้ถึงเวลา 20.00 น. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
📌เปิดสถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม
📌เปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านนวดแผนไทย เฉพาะบริการนวดเท้า
📌ตลาดนัด ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
📌ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. และมีเงื่อนไข ดังนี้
✅คลิกนิกเวชกรรมเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ต้องมีการนัดหมายและบริการไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง
✅ร้านนวด ต้องมีการนัดหมาย และบริการเฉพาะนวดฝ่าเท้า
❎ปิด สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานออกกำลังกาย ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงจัดประชุม
📌เปิดสวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระว่ายน้ำ ได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม
📌เปิดชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำ ได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามรวมกลุ่มดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
📌ขอความร่วมมือเดินทางข้ามจังหวัดเท่าที่จำเป็น
📌ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 25 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

สามารถเช็คข้อมูลสถานการณ์COVID-19 จังหวัดระยองได้ที่:
http://www.moicovid.com/rayong/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.