สดพร้อมเสิร์ฟ : Rayong’s Sea to Table ตลอดเดือนสิงหาคม 2562

0
235

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานระยอง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนในจังหวัดระยอง กําหนดจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว ช่วง Green Season เดือนสิงหาคม 2562 ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) โดยชูอาหารทะเลของจังหวัดระยอง เพื่อสร้าง กระแส Rayong Seafood Month ภายใต้เคมเปญ “สดพร้อมเสิร์ฟ : Rayong’s Sea to Table” พร้อมยกระดับ การสร้างมูลค่าเพิ่มวิถีชีวิตชุมชนประมงเรือเล็ก และเพิ่มการกระจายรายได้สู่ชุมชนประมงพื้นบ้าน ร้านอาหาร โรงแรมในพื้นที่จังหวัดระยองให้ต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.