ททท.ระยอง ชวนเที่ยว 42 สวนผลไม้สร้างกระแส “กินทุเรียนก่อนใคร ไประยอง” ช่วงเทศกาลเที่ยวสวนผลไม้ปีนี้

0
219

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่าจังหวัดระยองเป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนขนาดใหญ่มีชื่อเสียงของประเทศหลากหลายประเภทเพื่อการบริโภคภายในและส่งออกได้แก่ ทุเรียน มะม่วง มังคุด สับปะรด เงาะจึงได้วางประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดในการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อการท่องเที่ยวพร้อมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนด้วย ปีนี้จังหวัดยังคงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน มาตรการประกาศจังหวัดโดยได้บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ(อ่อน)ออกสู่ตลาดเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ รักษาภาพลักษณ์คุณภาพทุเรียนระยอง สร้างความเชื่อมั่นของผู้ค้า ผู้บริโภค เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัดในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น
นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยองกล่าวว่าสถานการณ์ผลผลิตรวมของผลไม้ระยองปีนี้จะเพิ่มขึ้นทุกชนิดและผลผลิตออกสู่ตลาดไวกว่าปีที่ผ่านมาโดยมังคุดจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 232.55 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง
2 เท่าเนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย รองลงมาได้แก่ทุเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.26 โดยทุเรียนออกผลเดือนเมษายน ร้อยละ 46.67 เดือนพฤษภาคมร้อยละ 17.81 เดือนมิถุนายนร้อยละ 27.82 และเดือนกรกฎาคมร้อยละ 6.49 เงาะเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.06 จะเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบแรกได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ส่วนลองกองเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.86 แต่สถานการณ์การออกดอกยังไม่ชัดเจนทำให้ผลผลิตในปีนี้ค่อนข้างล่าช้ารุ่นแรกจะเก็บเกี่ยวได้ช่วงเดือนมิถุนายนและจะให้ผลมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่าผลไม้ของจังหวัดมีจำนวนและพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวตลอดในช่วงเทศกาลระหว่างเดือนเมษายนถึงปลายกรกฎาคมได้เป็นอย่างดี 
.
นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง กล่าวว่าช่วงเทศกาลผลไม้จังหวัดระยองปีที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาส 2 ของจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและรายได้ พบว่ามีการขยายตัวของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนร้อยละ 5.72หรือ 2,119,150 คน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,402.38 บาท/วัน ก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยวแก่จังหวัดร้อยละ7.90หรือ 8,657.43 ล้านบาทสำหรับปีนี้จากจำนวนผลผลิตรวมออกสู่ตลาดที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนของจังหวัด แพ็คเกจท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวคาดว่าปีนี้จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ทั้งจำนวนและรายได้ท่องเที่ยว ซึ่งในปีนี้ทางททท.สำนักงานระยอง
.
ได้วางแผนออกแบบการดำเนินงานด้านตลาดด้านประชาสัมพันธ์ฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้อย่างต่อเนื่องภายใต้แคมเปญ“กินทุเรียนก่อนใคร ไประยอง”เพื่อสร้างกระแส พร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลสวน เส้นทางท่องเที่ยวสวนผลไม้ระยองให้ง่ายขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ชวนนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนเรียนรู้สัมผัสวิถีเกษตรเลือกซื้อ ชิมทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละจาก42 สวนที่มีเอกลักษณ์บรรยากาศที่แตกต่างกันรวมไปถึงผู้ประกอบการโรงแรม บริษัทนำเที่ยว ห้างสรรพสินค้าได้ส่งเสริมการขายกับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท และ 
.
E-Coupon More Fun@Rayong รับของที่ระลึกส่วนลดซื้อผลไม้ค่าเข้าชมสวนผลไม้เพื่อมอบความสุขสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเพิ่มการกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้สอบถามข้อมูลวางแผนเดินทางท่องเที่ยวระยองช่วงฤดูกาลผลไม้ได้ที่ ททท.สำนักงานระยอง โทร 0 3865 5240-1 FB ททท.สำนักงานระยอง หรือ1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.