Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง

0
18

Thailand Traveller Voice : เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง เป็นแพล็ตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อรับข้อมูลความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของ

      1. มาตรฐานสุขอนามัย (SHA)
      2. มาตรฐานความปลอดภัย
      3. การให้บริการที่เหมาะสมของผู้ประกอบการในแง่ต่าง ๆ เช่น ราคา คุณภาพ เป็นต้น

เพื่อสร้างความมั่นใจให้การท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน โดยทุกความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุง เพื่อวางแผนงานหรือพัฒนาตัวบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทุกความคิดเห็นจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลและเกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มนี้
โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ Ready to Use หรือ สามารถปรับแต่งคำถามให้เจาะลึกได้มากขึ้น
บอกได้ทุกเรื่องเปิดรับฟังความเห็นนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

ร่วมกรอกข้อมูลใน : https://l.ead.me/bbsVM1
ตั้งแต่วันนี้-15 กันยายน 2564 นี้เท่านั้น

ทุกความเห็นที่ส่งเข้ามา ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน PTT privilege card มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.