รวมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม CSR จังหวัดระยอง

0
2159

? 1. ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์

กิจกรรม : เรียนรู้ดูธรรมชาติ, ดูแลบำรุงกล้า, กิจกรรมเพาะเมล็ดกล้าไม้ป่า
สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์999 ม.1 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
ความสามารถในการรองรับ : ครั้งละ 300-500 คน

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ หน่วยงานศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์
โทร. : 098-283-1859, 098-0283-1856

————————————–

? 2. ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

กิจกรรม : ทำบ้านปลา ซั้งเชือก
สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง 21110
ความสามารถในการรองรับ : ครั้งละ 100 คน

สอบถามเพิ่มเติม : นายสำออย รัตนวิจิตร หน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
โทร. : 087-1273078
————————————–

? 3. ทุ่งโปรงทองเขตชุมชนบ้านแสมภู่

กิจกรรม : ปลูกป่าชายเลน (เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม)
สถานที่ : ทุ่งโปรงทองเขตชุมชนบ้านแสมภู่ หมู่ 7 ปากน้ำประแส อำเภอแกลง จ.ระยอง
ความสามารถในการรองรับ : ครั้งละ 100 คน

สอบถามเพิ่มเติม : เทศบาลตำบลปากน้ำประแส หน่วยงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
โทร. : 038-661-720-1
————————————–

? 4. สะพานรักษ์แสม

กิจกรรม : ปล่อยปู ทำซั้งเชือกบ้านปลาปลูกป่าชายเลน(เดือน)
สถานที่ : สะพานรักษ์แสม ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ความสามารถในการรองรับ : ครั้งละ 200 คน

สอบถามเพิ่มเติม : คุณพิจิตร บุญกอง หน่วยงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
โทร. : 084-784-4914
————————————–

?5. ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ำ

กิจกรรม : ทำบ้านปู (คอนโด) ปลูกป่าชายเลน
สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ำตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21160
ความสามารถในการรองรับ : ครั้งละ 100-300 คน

สอบถามเพิ่มเติม : คุณประเมิน สุขวารี
หน่วยงานศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ำ
โทร. : 087-143-7858

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.